YÊU CẦU PHẦN CỨNG

1. PC hoặc Laptop cài hệ điều hành Windows 7 trở lên. (Đề xuất cài hệ điều hành mới nhất Windows 10);

2. Cài bộ Microsoft Office (Word, Excel...) phiên bản 2007 trở lên và phải có bản quyền (Đề xuất cài bộ Microsft Office 2007);

- Phần mềm cho khách hàng khai báo Link tải

- PHẦN MỀM KD2 CHO KHÁCH HÀNG KHAI BÁO HÀNG XUẤT (Giảm tải cho máy chủ KD) Link tải

- Hướng dẫn cài đặt KD2 (giống như cài đặt phần mềm KD) Link tải

BỔ TRỢ THÊM:

- Netframework 4.5 (Tải về cài đặt nếu máy tính YÊU CẦU khi chạy phần mềm lần đầu tiên) Link tải

- Tải file về cài đặt lên PC để khắc phục lỗi mở trình duyệt Chrome trong PQS link tải máy PC x86 version x86 version Link tải máy PC x64 version X64 version