YÊU CẦU PHẦN CỨNG

1. PC hoặc Laptop cài hệ điều hành Windows 7 trở lên. (Đề xuất cài hệ điều hành mới nhất Windows 10);

2. Cài bộ Microsoft Office (Word, Excel...) phiên bản 2007 trở lên và phải có bản quyền (Đề xuất cài bộ Microsft Office 2007);

- Phần mềm cho khách hàng khai báo Link tải

- PHẦN MỀM KD2 CHO KHÁCH HÀNG KHAI BÁO HÀNG XUẤT (Giảm tải cho máy chủ KD) Link tải

- Hướng dẫn cài đặt KD2 (giống như cài đặt phần mềm KD) Link tải

- Bộ Microsoft Office 2007 (bản quyền) Link tải

- Phần mềm cho Cán bộ kiểm dịch thực vật xử lý nghiệp vụ Link tải

BỔ TRỢ THÊM:

- Netframework 4.5 (Tải về cài đặt nếu máy tính YÊU CẦU khi chạy phần mềm lần đầu tiên) Link tải

- Tải phần mềm khắc phục lỗi mở trình duyệt Chrome trong PQS link tải máy PC x86 version x86 version Link tải máy PC x64 version X64 version

- Hướng dẫn cài đặt phần mềm Link tải Xem hướng dẫn trên YOUTUBE Bấm vào để xem

- Xem hướng dẫn đăng ký hồ sơ kiểm dịch thực vật nhập khẩu Xem trên Youtube