KIỂM DỊCH THỰC VẬT VIỆT NAM

PLANT QUARANTINE SERVICES

Trang chính »

Giới thiệu

Phần mềm PQS (Plant Quarantine Services) hỗ trợ khách hàng khai báo từ xa thủ tục Kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu

Trang chủ »

Hướng dẫn cài đặt

YÊU CẦU PHẦN CỨNG:

1. PC hoặc Laptop cài hệ điều hành Windows 7 trở lên. (Khuyến cáo cài hệ điều hành mới nhất Windows 10);

2. Cài bộ Microsoft Office (Word, Excel...) phiên bản 2007 trở lên và phải có bản quyền;

Tìm hiểu thêm »

Hướng dẫn sử dụng

Sau khi cài đặt phần mềm Quý vị vào phần menu Trợ giúp để tải về phần hướng dẫn dưới dạng file PDF để nghiên cứu.

Trang chủ »